Tips vid sprutmålning

 • Högtryckstvätta, sopa eller skrapa bort all gammal lös färg med piasavakvast och stålborste. Var mycket noggrann med att få rent väggen.
 • Skölj gärna väggen med trädgårdsslang för att få bort dammlagret på väggen. Ligger det kvar damm lägger den sig i mellan färgen och väggen vilket gör att när färgen torkar så släpper den från väggen och den flagar. Låt väggen torka. Den får inte ha högre fukthalt än 15-17%.
 • Täck husgrund, stuprör och fönster samt och övriga delar på byggnaden som inte ska sprutmålas med skyddspapp eller plast. Ju noggrannare ju bättre resultat.
 • Ta bort växtlighet runt byggnaden så att det går att komma åt även längst ned.
 • Finns risk för mögelsporer i virket, behandla först med antimögelmedel/mögeltvätt.
 • På nytt virke, förtunna rödfärgen med ca 10% vatten första gången sprutningen görs. Låt torka ett dygn och spruta en andra gång.
 • På målat virke, spruta med oförtunnad färg en gång.
 • Testmåla med sprutan för att få fram vilken tjocklek på färgen som just din spruta vill ha. Stannar sprutan beror det oftast på att färgen är för tjock. Späd den då ytterligare med vatten.
 • Spruta färgen så tunt som möjligt annars finns risk för krackelering/flagning.
 • Undvik att måla vid lägre temperaturer än +5 grader C eller på solheta ytor eller direkt solljus.
 • Stanna inte mitt på en vägg utan måla alltid färdigt en hel vägg.

Sprutan kan vara av modell lågtrycksspruta med ett munstycke 2-2,5 mm eller högtrycksspruta med 10-20 kg tryck med munstycke 1-1,2 mm.

Sprutmalad-byggnad_mala-1024x686