Skydd mot påväxt

Påväxt är ett problem som har ökat i och med att vi har blötare somrar och längre perioder av varmare och fuktigare höstar och vintrar. För att förstärka skyddet tillsätter vi dessutom antimögelmedel i alla våra färger.

För att få ett kraftigt och långt skydd mot påväxt av mögel och alger i de moderna klassikerna, Prima och Extra Prima, är det ett inkapslat antimögelmedel som förstärker skyddet. Färgen innehåller specialutformade beståndsdelar och är tillverkad med moderna metoder för bättre prestanda.

 

Finns risk för mögelsporer i virket rekommenderar vi behandling med alg- och mögeltvätt för fasader innan målning för bästa resultat.