Tips för att få ett bra resultat

Täck över husgrund, stuprör och fönster med skyddspapp eller plast.

Undvik att måla vid lägre temperaturer än +5 grader C eller på solheta ytor eller direkt solljus. Finns risk för mögelsporer i virket, behandla först med antimögelmedel.

Måla med rödfärgspensel eller plafondpensel. Arbeta in färgen i tunt skikt annars riskerar du sk krackelering. Måla uppifrån och ned. På spikskallar, kvistar och kådrika områden kan färgen “smita” vid första målningen. Dessa ytor kan man rugga upp med ett grovt sandpapper. Om flagning uppstår borsta bort löst material och måla om med slamfärg som förtunnats med ca 10% vatten. Penslar rengörs i vatten.

Torktid: ca 1 timme vid 20 grader C.

Färgen är vattenbaserad och bör användas inom ca 1 år. Förvaras frostfritt.

Ladda ner 10 tips för ett bra resultat

Tips vid sprutmålning

Svensk Rodfarg pall