Svensk Rödfärg Standard

Svensk Rödfärg Standard är en slamfärg av hög kvalitet, utvecklad enligt klassiskt recept förstärkt med linolja. Den täcker bra och har ett gott skydd mot påväxt av mögel och alger. Påväxt är ett problem som har ökat i och med att vi har blötare somrar och längre perioder av varmare och fuktigare höstar och vintrar. Svensk Rödfärg innehåller specialutformade beståndsdelar och är tillverkad med moderna metoder för bättre prestanda.

Svensk Rödfärg ska strykas ut i tunt lager. Vid målning av nytt, obehandlat virke bör du stryka två gånger och bättringsmåla med en strykning efter 5–6 år. På redan slamfärgad yta räcker det att stryka en gång. Förarbetet består av att borsta bort lös färg.

Svensk Rödfärg med hög färgstabilitet

Vi använder miljövänliga och moderna ingredienser och metoder för att tillverka Svensk Rödefärg, en klassisk rödfärg. Med ny teknik har vi ersatt den traditionella slamfärgens pigment med syntetiska pigment. Pigmentet, som är producerat av återvunnet material, behandlas kemiskt för att säkerställa en jämn hög kvalitet utan kulörskillnad. Pigmentet består av 99 % järnoxid som är den färgande beståndsdelen och innehåller inga farliga tungmetaller, såsom bly, som saknar funktion i slamfärg. Allt för att värna om naturen och dig som målar.  Innehåll och proportioner i Svensk Rödfärg anpassas för optimal prestanda och konsistens. Vi tillsätter ingredienser med specifika syften istället för att få med oönskade ingredienser.

 

10 liter, pris 299:-

varukorg

Teknisk beskrivning

Kulör:    närmaste NCS: S 5040-Y80R

Bindemedel:    Vetemjölsklister förstärkt med linolja

Antimögelmedel:    Ja

Förtunning:    10 % vatten

Applicering:    Pensel

Täckförmåga:    Ca 3 m2 / liter

Torktid:    Ca 1 timme vid 23 °C och 50 % luftfuktighet, övermålningsbar efter ca 1 dygn

Glans:    Helmatt

Rengöring av verktyg:    Vatten och diskmedel

Brandfarlighet: Ej brandfarlig vara

Lagring:    Frostfritt

 

Säkerhetsdatablad >> (PDF öppnas i nytt fönster)

svensk Rödfärg