Fördelar med syntetiskt pigment

Det innehåller inga ämnen som är onödiga eller farliga. Pigmentet består av 99% järnoxid som är den färgande beståndsdelen och innehåller inga farliga tungmetaller såsom bly som saknar funktion i färgen. Färgens innehåll och proportioner kan istället anpassas för optimal prestanda och konsistens. Vi kan därför tillsätta ingredienser med ett specifikt syfte istället för att få med oönskade ingredienser. Mängden kiselsyra och kalk som har väsentligt fler nackdelar än fördelar kan istället optimeras för ökad livslängd för såväl färg som sprututrustning.

Pigmentet är känt för sin enastående färgstabilitet, utmärkta ljusbeständighet, väderstabilitet och kemiska resistens.

Sammantaget gör det att vi tillverkar en klassisk rödfärg med miljövänliga, moderna ingredienser och metoder. Färgen har antimögelmedel för att ge extra skydd mot påväxt.Tillverkningen sker i en modern och miljöriktig anläggning enligt en egenutvecklad metod med hjälp av en s.k. ystralblandare. Därmed uppnås en så homogen och väl dispergerad blandning som möjligt.