Röd slamfärg – Sprut

– är en röd slamfärg av hög kvalitet, utvecklad enligt klassiskt recept förstärkt med linolja. Den täcker bra och har ett gott skydd mot påväxt av mögel och alger. Påväxt är ett problem som har ökat i och med att vi har blötare somrar och längre perioder av varmare och fuktigare höstar och vintrar. Färgen innehåller specialutformade beståndsdelar och är tillverkad med moderna metoder för bättre prestanda.

Svensk Rödfärg Sprut ska sprutas ut i tunt lager. Vid målning av nytt, obehandlat virke bör du spruta två gånger och bättringsmåla med en sprutning efter 8–10 år. På redan slamfärgad yta räcker det att spruta en gång. Förarbetet består av att borsta bort lös färg

Röd slamfärg är lätt att spruta, enkel att underhålla och har lång livslängd. I takt med att färgen åldras försvagas bindemedlet och till slut sitter pigmentkornen så löst fästa på ytan att du enkelt kan borsta ner dem och måla nytt utan att röra vid en skrapa. Att pigmentet släpper korn för korn gör också att fasaden åldras med behag, utan att flagna och bli ful. Det är viktigt att färglagret hinner åldras, målar man om för tidigt blir lagren för tjocka med risk för flagning.

Röd slamfärg låter fasaden andas

Svensk Rödfärg Sprut är en vattenburen täckande röd slamfärg för fasader och ger en matt yta. En röd slamfärg bildar inte något tätt skikt, därför kan träet fortfarande andas. Den släpper in väta, men tillåter den lika snabbt att dunsta igen. Detta, i kombination med färgens kemiska innehåll minimerar risken för röta. Trots ett tufft och varierande klimat så skyddar och bevarar röd slamfärg fasader.

Vi använder miljövänliga och moderna ingredienser och metoder för att tillverka Svensk Rödfärg Sprut, en klassisk röd slamfärg. Med ny teknik har vi ersatt den traditionella slamfärgens pigment med syntetiska pigment. Pigmentet, som är producerat av återvunnet material, behandlas kemiskt för att säkerställa en jämn hög kvalitet utan kulörskillnad. Pigmentet består av 99 % järnoxid som är den färgande beståndsdelen och innehåller inga farliga tungmetaller, såsom bly, som saknar funktion i färgen.  Allt för att värna om naturen och dig som målar.  Färgens innehåll och proportioner anpassas för optimal prestanda och konsistens. Vi tillsätter ingredienser med specifika syften istället för att få med oönskade ingredienser.

 

100 liter pris 2 999:-, 50 liter pris 1 799:-

varukorg

Teknisk beskrivning

Kulör:    närmaste NCS: S 5040-Y80R

Bindemedel:   Vetemjölsklister förstärkt med linolja

Antimögelmedel:    Ja

Förtunning:    10 % vatten

Applicering:    Sprutas

Täckförmåga:    Ca 3 m2 / liter

Torktid:    Ca 1 timme vid 23 °C och 50 % luftfuktighet, övermålningsbar efter ca 1 dygn

Glans:    Helmatt

Rengöring av verktyg:    Vatten och diskmedel

Brandfarlighet:    Ej brandfarlig vara

Lagring:    Frostfritt

 

Säkerhetsdatablad – Röd slamfärg Sprut >> (PDF-öppnas i nytt fönster)

 

Ro?d slamfa?rg