Frågor & Svar – Mögel

Kan jag blanda i egna tillsatser för att göra färgen mer motståndskraftig mot mögel?

Nej, det rekommenderar vi inte. Vi tillsätter antimögelmedel i färgen under kontrollerade former. Vi rekommenderar inte att man blandar i något annat än vatten själv i färgen. Då gäller inte vår produktgaranti och vi kan inte förutse hur färgen reagerar.

Däremot är det viktigt att ta bort eventuellt mögel på fasaden med mögeltvätt innan man målar. Fråga om råd hos en färghandlare.

Svensk Rödfärg har en dokumenterad låg miljöpåverkan vilket kan vara tryggt att veta när du ska måla din fasad. Tillsätter du egna tillsatser ska du vara medveten om att du även belastar miljön i onödan.

Vad är mögel?

Mögel är en form av svamp som kan växa snabbt på en mängd olika underlag som innehåller näringsämne som, t ex mat, ved och andra organiska material. Mögelsporer finns alltid närvarande i luften över land. Blånadssvamp eller svartmögel växer på djupet, in i färgfilmen och in ytligt i träet. Även om sporerna växer in i träet så är det en försumbar nedbrytning av veden som sker. Tillväxten är mycket långsammare och sporerna som är genomskinliga syns inte, det som syns är mycelet som uppträder som svarta prickar som sitter som etsade på ytan.

Varför växer det mögel?

Långa exponeringar vid luftfuktighet över 80 % kombinerade med gynnsamma temperaturer ökar avsevärt möjligheten för etablering och tillväxt av svamp på ytor. På hösten är luftfuktigheten som högst så det i kombination med de varma höstarna vi sett under senare tid ger förutsättningar för påväxt. Är färgen dessutom färsk innehåller den mer näring och risken ökar. Att man på senare år kunnat plocka svamp i november är tecken på ett nytt svenskt klimat.

Kan jag förhindra påväxt av mögel på fasaden?

Du ska se till att virket är rent från mögelsporer när du målar och måla när luftfuktigheten är låg, vilket den oftast är på våren. Därtill kan man lägga till att inte måla för tjockt. Svensk Rödfärg skall målas tunt till skillnad från de moderna systemfärgernat ex oljefärger. Då fungerar färgen som det är tänkt och risken för mögel minskar.

Hur får jag bort mögel?

Det är viktigt att tvätta bort alger och mögel innan du målar med alg- & mögeltvätt som finns att köpa i färgfackhandeln och följ anvisningarna på förpackningen. Fråga om råd hos en färghandlare. Om det finns mögelsporer kvar i virket finns det risk för att det börjar växa igen direkt efter målningen.