Frågor & Svar – Missuppfattningar

Är det är bara slamfärg som möglar?

Nej, det kan hända oavsett vilken typ av fasadfärg du har på ditt hus. När du målar ditt hus med Svensk Rödfärg eller vilken annan fasadfärg som helst är det viktigt att virket är torrt och att det inte finns kvar eventuellt gammalt mögel. Om det finns risk för mögelsporer i virket bör träet behandlas med mögelhämmande medel. Fråga om råd hos en färghandlare.

Blir färgen lättare att måla med om man blandar i lite mer linolja?

Om du tillsätter mer linolja liknar den mer en linoljefärg. Det blir då en filmbildning på fasaden vilket kan medföra att träet inte andas så som det är tänkt att göra när man använder slamfärg. Du kan också få problem nästa gång du ska måla om, då fäster den nya färgen sämre eller flagar. Vi rekommenderar inte att man blandar i något annat än vatten själv i färgen. Då gäller inte vår produktgaranti och vi kan inte förutse hur färgen reagerar.

Kan jag blanda i egna tillsatser för att göra färgen mer motståndskraftig mot mögel?

Nej, det rekommenderar vi inte. Vi tillsätter antimögelmedel i färgen under kontrollerade former. Vi rekommenderar inte att man blandar i något annat än vatten själv i färgen. Då gäller inte vår produktgaranti och vi kan inte förutse hur färgen reagerar.

Däremot är det viktigt att ta bort eventuellt mögel på fasaden med mögeltvätt innan man målar. Fråga om råd hos en färghandlare.

Svensk Rödfärg har en dokumenterad låg miljöpåverkan vilket kan vara tryggt att veta när du ska måla din fasad. Tillsätter du egna tillsatser ska du vara medveten om att du även belastar miljön i onödan.

Ska man stryka på tjockt med färg när man målar med Svensk Rödfärg?

Detta är en av de vanligaste missuppfattningarna, att man ska stryka på mycket färg när man målar. Detta stämmer inte alls, tvärtom. Svensk Rödfärg ska alltid förtunnas med minst 10% vatten och ska strykas på tunt och arbetas in i träet. Ett tjockare lager innebär inte att huset skyddas mer, tvärtom. Om det blir för tjockt lager färg finns det risk för att färgen flagnar.