Frågor & Svar – Målningen

Vad ska jag tänka på när jag ska måla?

Täck över husgrund, stuprör och fönster med skyddspapp eller plast.

Undvik att måla vid lägre temperaturer än +5 grader C eller på solheta ytor eller direkt solljus. Finns risk för mögelsporer i virket, behandla först med antimögelmedel.

Späd färgen med minst 10% vatten (en liter vatten) och måla ett tunt lager. Måla med rödfärgspensel eller plafondpensel. Arbeta in färgen i tunt skikt annars riskerar du sk krackelering. Måla uppifrån och ned. På spikskallar, kvistar och kådrika områden kan färgen “smita” vid första målningen. Dessa ytor kan man rugga upp med ett grovt sandpapper. Är huset nybyggt så vänta en månad eller två innan du målar andra gången, då fäster färgen bättre på spikskallarna.

Om flagning uppstår borsta bort löst material och måla om med slamfärg som förtunnats med ca 10% vatten. Penslar rengörs i vatten.

Hur målar jag med Svensk Rödfärg?

Nymålning: Nytt och obehandlat virke grundmålas med Svensk Rödfärg förtunnad med 10% vatten (en liter vatten). Låt färgen torka minst ett dygn och färdigmåla med förtunnad färg.

Ommålning: Vid ommålning ska du måla direkt med 10% förtunnad färg på rengjord yta.

Måla tunt och arbeta in färgen till god täckning.

Behöver jag förstärka ändträ med linolja eller något annat?

Nej, det behövs inte. Mer linolja gör bara att färgen fäster sämre när du ska måla. Däremot kan du stryka på aningen mer färg på ändträet eftersom det suger in mer färg.

Kan man måla med Svensk Rödfärg om virket är transportgrundat?

Det är beroende på vilken typ av transportgrund det är. Fråga din leverantör innan du målar om den är övermålningsbar med slamfärg. Generellt sett gäller att Svensk Rödfärg målas på obehandlat, ohyvlat virke.

Min fasad är nästan trären efter rengöring. Ska jag grunda och måla som om virket vore nytt, eller räcker det med en strykning med utspädd färg?

Du bör måla som om virket vore nytt.

Kan jag måla med Svensk Rödfärg om det regnar?

Nej. Om du målar på blött trä är det stor risk att färgen inte sugs in i virket, så du behöver invänta bättre väder innan du börjar måla.

Direkt efter jag målat färdigt började det regna – vad händer nu?

Normalt händer ingenting alls om det börjar regna när du målat. Om det har varit slagregn kan färgen fälla. Låt gärna skyddspapp eller plasten för fönster och mark sitta kvar några dagar ifall det blir regn.

Vad har Svensk Rödfärg för torktid?

Svensk Rödfärg är yttorr på ca 1 timme. Den är övermålningsbar igen efter ett dygn. Låt pappkyddet eller plasten kring fönster och husgrund sitta kvar i några dagar för säkerhets skull. Vid kraftigt regn kan färgen rinna och färga husgrund och sockel.

Hur ofta behöver jag måla?

Det beror på vilken färg du använder. Underhållsintervallet för Svensk Rödfärg är ca 5-6 år, för Svensk Rödfärg Prima ca 6-8 år och för Svensk Rödfärg Extra Prima ca 8-10 år. Mycket beror naturligtvis också på hur utsatt fasaden är och i vilket väderstreck den är; en sida på huset kan klara sig i 15 år och en annan i 6 år. Tänk på att inte måla om för ofta. Färgen ska börja försvinna från fasaden, dvs pigmentet sitter löst på fasaden, innan du målar om. Annars kan det bli för tjocka lager färg och fasaden kan börja flagna.

Om jag har nytt virke på hösten, kan jag bara grundmåla det och sen låta det stå till sommaren innan jag färdigstryker?

Ja, det är inga problem att vänta med att måla till våren. Om det finns risk för mögelsporer är det däremot viktigt att du tvättar fasaden innan du målar.

Kan man måla oavsett årstid?

Kan man måla oavsett årstid?

Den absolut bästa tiden för att måla är före midsommar. Att det inte är lika bra att måla på hösten beror på att luftfuktigheten är högre då, och hög luftfuktighet gör att det tar längre tid för färgen att torka vilket i sin tur kan leda till problem med mögel.

Kan man måla med Svensk Rödfärg om träet är lite fuktigt?

För bästa resultat när du målar med Svensk Rödfärg så ska virket vara torrt. Om du målar på blött trä är det stor risk för att virket inte suger åt sig färgen. Fukten i träet kan mätas med instrument och den får vara högst 15 %. Om du inte har möjlighet att använda dig av ett instrument kan du alltid känna på virket med handen och känns det fuktigt bör du låta träet torka innan målning.