Frågor & Svar – Förarbete

Vilket förarbete behöver jag göra innan jag ska måla?

Innan du målar, täck över husgrund, stuprör, stenplattor och fönster med papp eller plast som får sitta kvar några dagar tills färgen torkat ordentligt.

Vid nymålning: Det krävs inget särskilt förarbete mer än att träet bör behandlas med mögelhämmande medel om det finns risk för mögelsporer. Fråga om råd hos en färghandlare.

Vid ommålning: Borsta eller tvätta träet rent. Ta bort löst sittande färg från fasaden med stålborste. Borsta sedan hela ytan med mjuk borste eller kvast. Använd gärna ansiktsskydd eftersom det kan damma en del. Spola gärna rent med vattenslang. Det är viktigt att du väntar tills virket är torrt igen innan du börjar måla. Om det finns risk för mögelsporer bör träet behandlas med mögelhämmande medel. Fråga om råd hos en färghandlare.

Behöver jag förstärka ändträ med linolja eller något annat?

Nej, det behövs inte. Däremot kan du stryka på aningen mer färg på ändträet eftersom det suger mer.

Hur vet jag om underlaget är för fuktigt?

Det finns instrument för att mäta fukthalten i virke, fukthalten ska vara max 15 %. Du kan också känna efter med handen och känns virket fuktigt så är det med största sannolikhet för fuktigt för att målas på.

Jag har oljefärg på mitt hus idag. Om jag skrapar ordentligt, kan jag måla över med Svensk Rödfärg då?

Nej, tyvärr är det ingenting vi rekommenderar. För att det ska lyckas måste du skrapa bort allting, vilket är ett enormt arbete, samt använda någon form av ”ta bort oljefärgen”-medel som du kan hitta hos din färgfackhandlare. Om du väldigt gärna vill ha slamfärg på ditt hus råder vi dig att överväga att byta hela fasadpanelen istället – det är enklare.