Innan du målar, täck över husgrund, stuprör, stenplattor och fönster med papp eller plast som får sitta kvar några dagar tills färgen torkat ordentligt.

Vid nymålning: Det krävs inget särskilt förarbete mer än att träet bör behandlas med mögelhämmande medel om det finns risk för mögelsporer. Fråga om råd hos en färghandlare.

Vid ommålning: Borsta eller tvätta träet rent. Ta bort löst sittande färg från fasaden med stålborste. Borsta sedan hela ytan med mjuk borste eller kvast. Använd gärna ansiktsskydd eftersom det kan damma en del. Spola gärna rent med vattenslang. Det är viktigt att du väntar tills virket är torrt igen innan du börjar måla. Om det finns risk för mögelsporer bör träet behandlas med mögelhämmande medel. Fråga om råd hos en färghandlare.