Sprutan kan vara av modell lågtrycksspruta med ett munstycke 2-2,5 mm eller högtrycksspruta med 10-20 kg tryck med munstycke 1-1,2 mm.