Om färgen luktar illa har den blivit angripen av någon bakterie och ska inte användas.