Spikskallar och kvistar täcks inte alltid under första strykningen av din fasad. Dock kommer de att täckas när du stryker en andra gång. Eventuellt kan du raspa kvistar lite innan målning för att skapa bättre fäste för färgen. Var försiktig med att bättringsmåla på spikskallar och kvistar, det kan lätt ge ett flammigt intryck.