Täck över husgrund, stuprör och fönster med skyddspapp eller plast.

Undvik att måla vid lägre temperaturer än +5 grader C eller på solheta ytor eller direkt solljus. Finns risk för mögelsporer i virket, behandla först med antimögelmedel.

Späd färgen med minst 10% vatten (en liter vatten) och måla ett tunt lager. Måla med rödfärgspensel eller plafondpensel. Arbeta in färgen i tunt skikt annars riskerar du sk krackelering. Måla uppifrån och ned. På spikskallar, kvistar och kådrika områden kan färgen “smita” vid första målningen. Dessa ytor kan man rugga upp med ett grovt sandpapper. Är huset nybyggt så vänta en månad eller två innan du målar andra gången, då fäster färgen bättre på spikskallarna.

Om flagning uppstår borsta bort löst material och måla om med slamfärg som förtunnats med ca 10% vatten. Penslar rengörs i vatten.