Färgen är förstörd om den frusit och du lämnar den till en miljöstation och emballaget lämnar du till returstationen för förpackningar enligt din kommuns anvisningar.