Om färgen flagnar beror det oftast på någon av följande orsaker:

  • att färgen strukits på för tjockt,
  • inte tillräckligt bra underarbete, gammal färg, smuts eller döda fiber på ytan har inte borstats bort,
  • att målningen har skett i för starkt solsken eller på för varmt underlag eller
  • att färgen strukits på fuktigt underlag.

När färgen har flagnat måste en del av arbetet göras om. Borsta/skrapa ner flagorna ordentligt med stålborste och måla om mycket tunt med utspädd färg.