Mögel är en form av svamp som kan växa snabbt på en mängd olika underlag som innehåller näringsämne som, t ex mat, ved och andra organiska material. Mögelsporer finns alltid närvarande i luften över land. Blånadssvamp eller svartmögel växer på djupet, in i färgfilmen och in ytligt i träet. Även om sporerna växer in i träet så är det en försumbar nedbrytning av veden som sker. Tillväxten är mycket långsammare och sporerna som är genomskinliga syns inte, det som syns är mycelet som uppträder som svarta prickar som sitter som etsade på ytan.