Kan man måla oavsett årstid?

Den absolut bästa tiden för att måla är före midsommar. Att det inte är lika bra att måla på hösten beror på att luftfuktigheten är högre då, och hög luftfuktighet gör att det tar längre tid för färgen att torka vilket i sin tur kan leda till problem med mögel.