För bästa resultat när du målar med Svensk Rödfärg så ska virket vara torrt. Om du målar på blött trä är det stor risk för att virket inte suger åt sig färgen. Fukten i träet kan mätas med instrument och den får vara högst 15 %. Om du inte har möjlighet att använda dig av ett instrument kan du alltid känna på virket med handen och känns det fuktigt bör du låta träet torka innan målning.