Nej, att måla på liggande ytor är inget vi rekommenderar. Färgen exponeras på ett sätt som gör att den åldras mycket snabbare och det kräver väldigt täta ommålningar.