Du ska se till att virket är rent från mögelsporer när du målar och måla när luftfuktigheten är låg, vilket den oftast är på våren. Därtill kan man lägga till att inte måla för tjockt. Svensk Rödfärg skall målas tunt till skillnad från de moderna systemfärgernat ex oljefärger. Då fungerar färgen som det är tänkt och risken för mögel minskar.