Mängden linolja i Svensk Rödfärg är inte tillräckligt stor för att kunna självantända.