När den förvaras frostfritt håller Svensk Rödfärg två år i oöppnad och ett år i öppnad förpackning.