Överbliven färg lämnar du till en miljöstation och emballaget lämnar du till returstationen för förpackningar enligt din kommuns anvisningar.