En slamfärg kokas ungefär som en kock kokar en sås. Precis som en sås innehåller slamfärgen också mjöl som bindemedel, vilket ger dess konsistens. Ingredienserna är noggrant utvalda och tillsätts med specifika syften. Inga oönskade ämnen såsom tungmetaller som saknar funktion i färgen tillsätts. När färgen kokas tillsätts ingredienser vid olika tidpunkter och får därmed koka med olika länge eller tillsätts när färgen kokat klart. Receptet är utformat för att få en klassisk rödfärg med optimal prestanda och konsistens. Olika recept ger färg med olika kvaliteter där skillnaderna består i täckförmåga, skydd mot mögel och påväxt, hållbarhet/livslängd, kulörbeständighet och kulör.