Det är viktigt att tvätta bort alger och mögel innan du målar med alg- & mögeltvätt som finns att köpa i färgfackhandeln och följ anvisningarna på förpackningen. Fråga om råd hos en färghandlare. Om det finns mögelsporer kvar i virket finns det risk för att det börjar växa igen direkt efter målningen.