Frågor & Svar – Underlaget

Kan man måla med Svensk Rödfärg på hyvlat virke?

Svensk Rödfärg är främst gjord för att målas på obehandlat, ohyvlat virke. Det går att måla även hyvlat virke – dock är det viktigt att man späder färgen ordentligt med vatten, minst 10% och målar tunt. Man får vara är beredd på att det kan krävas runt tre strykningar med förtunnad färg för att få ett bra resultat.

Kan jag måla med Svensk Rödfärg på tryckimpregnerat trä?

Ja, det brukar gå bra att måla på tryckimpregnerat virke, men vänta minst ett år så att det hinner torka ut ordentligt. Finns det fukt kvar i virket ökar risken för mögel och att färgen inte fäster. Det finns instrument för att mäta fukthalten i virke, fukthalten ska vara max 15 %. Du kan också känna efter med handen och känns virket fuktigt så är det med största sannolikhet för fuktigt för att målas på.

Även om du inte målar med Svensk Rödfärg utan med någon annan färg bör du vänta ett år eftersom täta färger riskerar att spricka och flagna om det finns fukt kvar i virket.

Kan man måla med Svensk Rödfärg på timmerpanel, värmetimmer, stockpanel ellerplanktimmer (alla produkterna har mer eller mindre hyvlade ytor)?

Svensk Rödfärg är främst gjord för att målas på obehandlat, ohyvlat virke. Det går att måla även hyvlat virke – dock är det viktigt att man späder färgen ordentligt med vatten, minst 10% och målar tunt. Man får vara är beredd på att det kan krävas runt tre strykningar med förtunnad färg för att få ett bra resultat.

Kan man måla med Svensk Rödfärg på läkt eller panellock där kanterna är hyvlade?

Ja, men det är viktigt att du målar riktigt tunt. Om färglagret på de hyvlade kanterna blir tjockt finns det stor risk att färgen flagnar.

Kan jag måla mina takpannor med Svensk Rödfärg?

Ja, vi har kunder som gjort det. Risken är dock stor att du måste måla oftare.

Kan jag måla med Svensk Rödfärg på betong?

Ja, det brukar gå bra att måla på betong men risken är stor att du måste måla om oftare.

Kan jag måla med Svensk Rödfärg på ett broräcke, dvs en horisontell yta?

Nej, att måla på liggande ytor är inget vi rekommenderar. Färgen exponeras på ett sätt som gör att den åldras mycket snabbare och det kräver väldigt täta ommålningar.

Kan jag måla med Svensk Rödfärg på gran?

Absolut, det går jättebra att måla med Svensk Rödfärg på gran så länge det är ohyvlat och obehandlat.

Jag har oljefärg på mitt hus idag. Om jag skrapar ordentligt, kan jag måla över med Svensk Rödfärg då?

Nej, tyvärr är det ingenting vi rekommenderar. För att det ska lyckas måste du skrapa bort allting, vilket är ett enormt arbete, samt använda någon form av ”ta bort oljefärgen”-medel som du kan hitta hos din färgfackhandlare. Om du väldigt gärna vill ha slamfärg på ditt hus råder vi dig att överväga att byta hela fasadpanelen istället – det är enklare.